Ubezpieczenie od sportów zimowych – narty i snowboard

Ubezpieczenie od sportów zimowych – narty i snowboard

Czy warto wykupić ubezpieczenie od sportów zimowych?

Zimowe aktywności są sportami wysokiego ryzyka. Podczas spędzania zimowego urlopu na stoku występuje zwiększone prawdopodobieństwo wypadków, kontuzji i utraty zdrowia. Wypadek może zdarzyć się nawet najbardziej doświadczonemu narciarzowi. Nawet jeżeli sami posiadamy duże umiejętności, może w nas wjechać mniej doświadczony lub będący pod wpływem alkoholu narciarz. Nagłe hamowanie czy zderzenie z inną osobą, może spowodować utratę zdrowia i sprawności przez długi czas. Dlatego w ramach przygotowań do zimowego wyjazdu, obowiązkowym punktem powinien być zakup polisy ubezpieczeniowej z odpowiednim zakresem ochrony. Szczególnie jeżeli planujemy wyjazd za granicę, gdzie koszty leczenia i ratownictwa w porównaniu z Polską mogą być bardzo wysokie. Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może nie wystarczyć. Karta nie obejmuje wszystkich krajów. Zakres jej ochrony może nie być wystarczający, ponieważ nie dotyczy wszystkich usług i zabiegów medycznych. Wykupienie ubezpieczenia będzie więc minimalnym koszem, przy bardzo wysokich wydatkach, które musiałby ponieść poszkodowany na ratownictwo, leczenie i rehabilitację.

 

Co obejmuje ochroną polisa od sportów zimowych?

Ubezpieczenie od sportów zimowych obejmuje skutki wypadków, które mogą zdarzyć się na stoku i poza nim. Może zawierać pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, rehabilitacji i wizyt prywatnych. Także przyjazd karetki, koszt prowadzenia akcji ratowniczej, pracę ratowników, przyjazd specjalistycznych służb, przylot śmigłowca i transport poszkodowanego do szpitala. Może też obejmować  różne formy transportu poszkodowanego po wypadku, np. transport medyczny, transport do kraju, miejsce w samolocie specjalnie przygotowane dla poszkodowanego.

Jeżeli podczas uprawiania sportów zimowych dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, przydatna będzie ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Następstwem nieszczęśliwego wypadku może być np. trwały uszczerbek na zdrowiu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie po oszacowaniu procentowego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci ubezpieczonego może wypłacić świadczenie rodzinie lub uposażonym.

Równie ważne jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Na stokach często dochodzi do wypadków. Każda ze stron może wystąpić na drodze cywilnej o odszkodowanie za szkody poniesione na zdrowiu i sprzęcie. Jeżeli ubezpieczony spowoduje wypadek podczas uprawiania sportów zimowych, nie będzie musiał z własnych środków pokrywać kosztów powrotu do zdrowia poszkodowanego. W ramach OC w życiu prywatnym, z polisy będzie zapewniona wypłata świadczenie na opłacenie kosztów leczenia osoby poszkodowanej i pokrycie kosztów rehabilitacji. Z OC może być też wypłacona renta, jeżeli wypadek na stoku uniemożliwił pracę poszkodowanemu.

Polisa ubezpieczenia od sportów zimowych może zawierać także pakiet assistance, w ramach którego można liczyć m.in. na opiekę nad dzieckiem, pomoc prawnika i tłumacza. Może zapewnić też ochronę sprzętu sportowego oraz bagażu ubezpieczonego. Polisa chroni to mienie od utraty, uszkodzenia i kradzieży.

 

Co należy wiedzieć kupując ubezpieczenie od sportów zimowych?

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, należy podjąć decyzję, jaki zakres ochrony będzie nam potrzebny. Zakres zabezpieczenia może zależeć od miejsca wypoczynku. Np. w Polsce ratownictwo górskie jest bezpłatne, ale w wielu innych krajach za pracę ratowników górskich i wykorzystanie specjalistycznych sprzętów, płaci poszkodowany turysta. Im bardziej odległe miejsce wyjazdu, tym wyższy będzie koszt transportu medycznego. Dlatego nie warto oszczędzać podczas ustalania sumy ubezpieczenie, ponieważ straty ponoszone podczas wypadków na stoku mogą być bardzo wysokie. Osoby uprawiające sport wyczynowo lub uprawiające sporty ekstremalne powinny wykupić rozszerzenie o tego rodzaju sporty. W polisie i ogólnych warunkach ubezpieczenia znajduje się szczegółowy zakres ochrony oraz wyłączeń, czyli sytuacji w jakich ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Wyłączeniem może być m.in. wypadek podczas uprawiania sportu pod wpływem alkoholu, uczestnictwo w bójkach, rażące niedbalstwo lub popełnienie przestępstwa. Firma ubezpieczeniowa może wskazać także obowiązki ubezpieczonego, np. obowiązkowe posiadanie kasku ochronnego.

W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz istnieje możliwość wyboru spośród różnych pakietów ochrony i dostosowanie zakresu polisy do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Nasi doradcy z biur w miastach Turek i Koło oferują profesjonalną pomoc podczas wyboru polisy oraz podczas zgłaszania szkody.

Masz pytania? Czekamy!

63 280 52 65

Nasi specjaliści czekają

Skontaktuj się ubezpieczenia Turek

nasze opinie

Dowiedz się co mówią o nas nasi klienci

Doskonała
Na podstawie 49 opinii
Mariusz Namysłowski
Mariusz Namysłowski
2021-10-18
Super współpraca, firma godna polecenia.
Zbigniew Jóźwiak
Zbigniew Jóźwiak
2021-10-14
Dobrze dobierają ofertę, mają korzystne ceny. Obsługują sprawnie, wykazują się wysokimi kometencjami.
Dorota Marciniak
Dorota Marciniak
2021-10-12
Bardzo solidna agencja, kompleksowo załatwione ubezpieczenie. Polecam
Karolina Karolina
Karolina Karolina
2021-10-12
Dobre ceny i szybka, sprawna obsługa. Daję najwyższą ocenę, ponieważ firma na taką ocenę zasługuje.
patrycja szafoni
patrycja szafoni
2021-10-07
Profesjonalna obsługa, dobrze dobrany produkt, polecam!
Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, do zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i do analizy naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Czytaj więcej
Ustawienia plików cookies
Akceptuje
Odrzucam
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i pliki cookies
Nazwa plikuAktywne

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ubezpieczenia-laszcz.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Roman Łaszcz - Firma Handlowa \"Iwona\" Głogowa 23, 62-710 Głogowa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wp@wp.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.
Zapisz ustawienia
Ustawienia plików cookies