Ubezpieczenie budynków rolniczych

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego obejmuje budynki mieszkalne i gospodarcze. Istnieje ustawowy obowiązek ubezpieczenia obiektów budowlanych powyżej 20 m2 wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie obowiązkowe dotyczy tych gospodarstw, w których powierzchnia gospodarstwa przekracza 1 hektar. Zagadnienia związane z ubezpieczeniem budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Polisa oprócz domu obejmuje wszystkie budynki znajdujące się na obszarze gospodarstwa, takie jak stodoły, garaże, szopy, chlewnie, kurniki oraz inne tego typu zabudowania. Obowiązek wykupienia tego ubezpieczenia powstaje z chwilą pokrycia budynku dachem. Za jego brak przewidziana jest kara dla rolnika. Jest zawierane na okres 12 miesięcy, a swoim zakresem obejmuje ogień i inne zdarzenia losowe.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Obejmuje szkody powstałe wskutek zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego, takich jak pożar, powódź, podtopienie, huragan, eksplozja, osunięcie się ziemi, tąpnięcie, deszcz nawalny, gradobicie, uderzenie pioruna, lawina, upadek statku powietrznego.

Aby zapewnić kompleksową ochronę dla swojego mienia, polisę ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka. Rozszerzony zakres może obejmować zdarzenia losowe w postaci dymu, sadzy, trzęsienia ziemi, upadku drzewa lub masztu, zalania, uderzenia pojazdu lądowego. Rozszerzenie, to także kradzież z włamaniem, przepięcie, ubezpieczenie ruchomości, OC, Home Assistance.

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie ochroni gospodarstwo przed stratami finansowymi. Świadczenie wypłacone z tytułu ubezpieczenia budynków rolnych pozwoli naprawić powstałe zniszczenia. Podczas zakupu ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz gwarantujemy propozycję przystępnej ceny polisy, możliwość wybrania zakresu oraz minimum formalności i proste procedury.

Ubezpieczenie upraw

Stan upraw i uzyskanych zbiorów uzależniony jest bardzo od czynników atmosferycznych. Niebezpieczne zjawiska pogodowe występują coraz częściej, dlatego warto ochronić swoje uprawy, kupując polisę ubezpieczenia upraw. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Wypłacone świadczenie stanowi rekompensatę strat w ilości i jakości upraw. Nawet w przypadku ich zniszczenia pozwala zachować płynność finansową.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw daje ochronę w przypadku szkód powstałych w wyniku gradu, powodzi, suszy, przymrozków. Ubezpieczeniem mogą być objęte np. zboża, ziemniaki, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe. Rolnik sam wybiera ryzyka od których chce ubezpieczyć uprawy.

Ubezpieczenia upraw proponowane przez firmy ubezpieczeniowe różnią się ceną i zakresem. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie warto porównać oferty kilku ubezpieczycieli. W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz zaproponujemy optymalny wariant zabezpieczenia zbiorów w przystępnej cenie.

Agrocasco

Ubezpieczenie Agrocasco chroni przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą maszyny i sprzęt rolniczy, np. ciągniki, przyczepy, kombajny, siewniki, sadzarki, rozrzutniki, opryskiwacze, kosiarki, prasy, sieczkarnie, agregaty uprawowe oraz inne sprzęty służące prowadzeniu działalności rolniczej.  Podstawowy zakres ochrony, to zdarzenia powstałe w wyniku wypadku oraz ognia i innych zdarzeń losowych, takich jak  deszcz nawalny, grad, huragan, powódź, pożar, uderzenie pioruna. Zakres rozszerzony może obejmować kradzież i dewastację maszyn i sprzętów rolniczych użytkowanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Agrocasco

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które stanowi uzupełnienie ubezpieczeń wymaganych przez ustawę i sposób zabezpieczenia mienia w razie niespodziewanych wypadków. Koszty zakupu maszyn i sprzętów rolniczych są bardzo wysokie. Mając świadomość zagrożeń występujących w rolnictwie i powiązanych z nimi skutków, warto odpowiednio zabezpieczyć się przed stratami spowodowanymi podczas nieprzewidzianych zdarzeń.

Cena ubezpieczenia uzależniona jest od zakupionego zakresu ochrony oraz od wartości maszyny lub sprzętu rolniczego. W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz zaproponujemy kompleksową ochronę w korzystnych stawkach. W razie nieprzewidzianego zdarzenia środki z odszkodowania pomogą w naprawieniu lub zakupie nowych maszyn i sprzętów.

OC rolnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego dotyczy szkód wyrządzonych przez rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz szkód wyrządzonych przez inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z zapisami ustawy z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych każdy posiadacz gospodarstwa rolnego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to polisa dla osób fizycznych zajmujących się działalnością rolniczą, posiadających użytki rolne o powierzchni minimum 1 hektara. Zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie OC rolnika

Swym zakresem obejmuje szkody w wyniku których następuje śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia oraz utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Chroni przed negatywnymi skutkami zdarzeń, które wystąpiły podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Szkoda musi być związana z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Czynności podczas których powstanie szkoda mogą być wykonywane na terenie gospodarstwa rolnego lub podczas pracy w polu. OC rolnika nie chroni rolnika, a osoby trzecie, które mogą ponieść szkody z tytułu prowadzonej przez rolnika działalności. Szkoda nie może być wyrządzona umyślnie lub w stanie nietrzeźwości.

Obejmuje także szkody spowodowane przez pojazdy wolnobieżne wykorzystywane w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (np. kombajn). Rolnik nie musi więc kupować dodatkowej polisy OC na pojazdy wolnobieżne.

NNW dla rolników

Rolnicy podczas wykonywania prac są narażeni na różnego rodzaju wypadki, których skutkiem może być trwały uszczerbek na zdrowiu, kalectwo, a nawet śmierć. Wypadki zdarzają się najczęściej podczas obsługi maszyn, ale mogą wynikać także z nieprzewidzianego zachowania zwierząt, pośpiechu, rutyny, nieostrożności. W razie takich nieprzewidzianych zdarzeń, rodzajem wsparcia finansowego dla rolnika i jego bliskich może być świadczenie wypłacone z polisy NNW.

NNW dla rolników chroni rolnika i osoby biskie przed skutkami nieszczęśliwego wypadku. Jest umową dobrowolną, a wypłata świadczenia następuje w ramach określonej w polisie sumy ubezpieczenia. Najczęściej kupowane jest wraz z inną polisą. Oferty ubezpieczycieli mogą różnić się zakresem ubezpieczenia i rodzajem wyłączeń. Wypłata świadczenia następuje w razie śmierci, uszczerbku na zdrowiu i inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku. Dzięki polisie NNW dla rolników, rolnik i osoby bliskie otrzymują rekompensatę finansową w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń.

Masz pytania? Czekamy!

63 280 52 65

Nasi specjaliści czekają

Skontaktuj się ubezpieczenia Turek
Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, do zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i do analizy naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Czytaj więcej
Ustawienia plików cookies
Akceptuje
Odrzucam
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i pliki cookies
Nazwa plikuAktywne

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ubezpieczenia-laszcz.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Roman Łaszcz - Firma Handlowa \"Iwona\" Głogowa 23, 62-710 Głogowa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wp@wp.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.
Zapisz ustawienia
Ustawienia plików cookies