Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie domu lub mieszkania ma chronić nieruchomość i znajdujące się tam elementy wyposażenia i przedmioty przed określonymi w polisie nieprzewidzianymi zdarzeniami. Ubezpieczenie nieruchomości może obejmować wszystko co znajduje się wewnątrz i na zewnątrz domu. Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, to skutki takich zdarzeń jak pożar, zalanie, powódź, grad, uderzenie pioruna, huragany, eksplozje, pękanie i osiadanie murów.

Ochroną mogą być objęte stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych, takie jak zamontowane i wbudowane na stałe drzwi, okna, meble w zabudowie, rolety, grzejniki, kominki, podłogi, glazura, terakota, podwieszane sufity. Ubezpieczenie może też chronić ruchomości domowe w formie wyposażenia mieszkania i rzeczy osobistych, np. urządzenia elektroniczne, meble oraz przedmioty osobistego użytku, wyroby z kamieni i metali szlachetnych, biżuterię, dokumenty, wartości pieniężne, sprzęt sportowy, rehabilitacyjny.

Ubezpieczenie domu w Turku

Firmy ubezpieczeniowe oferują też wiele dodatkowych ryzyk, takich jak ubezpieczenie budynków gospodarczych, altan, ogrodzenia, roślinności ogrodowej, pakiet pomocy domowej home assistance, ubezpieczenie nagrobków cmentarnych, ubezpieczenie zniszczeń które powstaną w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej. Także ubezpieczenie ochrony prawnej, dzięki któremu ubezpieczyciel pokryje koszty związane z podejmowaniem czynności prawnych na rzecz ubezpieczonego.

Gdy w wyniku swoich działań wyrządzimy komuś szkodę lub krzywdę, mamy obowiązek naprawienia jej. Zabezpieczeniem w takich sytuacjach jest OC w życiu prywatnym, które można wykupić ubezpieczając nieruchomość. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym obejmuje szkody spowodowane przez ubezpieczonego oraz członków jego rodziny.

Ubezpieczenie mieszkania Turek
Ubezpieczenia wnętrza domu

Przykładów takich zdarzeń może być wiele, np. zalejemy mieszkanie sąsiadów, nasze dziecko wybije komuś szybę, dziecko jadąc rowerem porysuje komuś samochód, przechodzień złamie rękę na podjeździe naszego domu.

 

Nie musimy martwić się, że ktoś będzie od nas żądał zadośćuczynienia za szkodę.

Wysokość składki uzależniona jest głównie od sumy i zakresu ubezpieczenia, lokalizacji nieruchomości, posiadanych zabezpieczeń antywłamaniowych oraz dotychczasowej szkodowości. Suma ubezpieczenia powinna być ustalona tak, aby odpowiadała realnej wartości nieruchomości. W przypadku szkody powinna umożliwić przywrócenie stanu mienia do stanu sprzed szkody.

Dbającym o swój majątek w firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz pomożemy wybrać kompleksowy pakiet ubezpieczeń. Wybierając zakres ochrony ubezpieczeniowej kierujemy się wskazaniami klienta, rodzajem zagrożeń, które mogą wystąpić na danym obszarze oraz budżetem. Wiemy, że ubezpieczenia mogą mieć różny zakres u poszczególnych ubezpieczycieli, dlatego zaproponujemy optymalny zakres ochrony. Dzięki nam Twój majątek będzie chroniony przed następstwami zniszczeń, uszkodzeń, kradzieży i innych zdarzeń losowych.

Dom w budowie

Dom w budowie, to ubezpieczenie dla osób, które prowadzą inwestycję w formie budowy, rozbudowy lub przebudowy domu. Ubezpieczenie chroni przed skutkami zdarzeń losowych, czyli zdarzeń których nie można przewidzieć i im zapobiec.

Zniszczenia powstałe na skutek nieoczekiwanych wydarzeń zagrażających mieniu, takich jak żywioły czy warunki atmosferyczne mogą narazić właściciela domu w budowie na duże starty. Ubezpieczyciel pokrywa tego typu koszty.

Ochroną ubezpieczeniową jest w tym przypadku objęty dom w budowie i stałe elementy od szkód powstałych wskutek zdarzeń takich jak: pożar, zalanie, huragan, uderzenie pioruna, grad, wybuch, zapadnięcie lub osunięcie ziemi oraz katastrofa budowlana. Możliwe jest także ubezpieczenie budowli znajdujących się na terenie budowy, takich jak ogrodzenia, garaż i pomieszczenie gospodarcze.

Wskazane jest także wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Na placu budowy często znajduje się więcej osób, które mogą ulec nieszczęśliwemu wypadkowi. Możliwe są także takie przypadki jak np. uszkodzenie rury wodno-kanalizacyjnej czy uszkodzenie ogrodzenia sąsiada. Posiadanie OC pozwala w tej sytuacji pokryć roszczenia osób trzecich.

Ubezpieczenie domu w budowie
dom w budowie ubezpieczenie

Firmy ubezpieczeniowe zapewniają ubezpieczonym wiele rozwiązań w opisanych powyżej sytuacjach. Przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia należy przeanalizować zakres ochrony, definicje przedmiotu ubezpieczenia oraz zapisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności.

Najczęściej występujące wyłączenia, to prowadzenie prac bez zgłoszenia, błędy konstrukcyjne na etapie tworzenia projektu, oraz szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu lub niepokojów społecznych. Także szkody powstałe z winy ubezpieczonego oraz w wyniku rażącego niedbalstwa.

Cena polisy będzie zależała od sumy ubezpieczenia, lokalizacji budowanej nieruchomości i wykupionych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia. Współpraca z liderami w branży ubezpieczeniowej pozwala nam zaproponować klientom najlepszy wariant polisy. W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz pomożemy porównać oferty kilku towarzystw i wybrać najlepszą ofertę.

Dom letniskowy

Zgodnie z Ustawą prawo budowlane, domki letniskowe, to wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku. W ofercie towarzystw ubezpieczeń są polisy skierowane na ochronę domków letniskowych. W przypadku niespodziewanych zdarzeń posiadacz może liczyć na pomoc ubezpieczyciela i rekompensatę za szkody.

Ubezpieczenie domku letniskowego

W podstawowym zakresie chronione są mury, czyli fundamenty, ściany, dach oraz stałe elementy, takie jak różnego rodzaju instalacje. Ochrona działa w przypadku różnego rodzaju zdarzeń losowych typu pożar, eksplozja, uderzenie pioruna, zalanie, deszcz nawalny, wiatr, dym i sadza, upadek drzew i masztów. Zakres ochrony może też obejmować ruchomości znajdujące się w domu letniskowym od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży, włamania, rabunku, dewastacji i stłuczenia szyb.

Sumę ubezpieczenia nieruchomości użytkowanej sezonowo należy ustalić w oparciu o wartość domku letniskowego oraz biorąc pod uwagę posiadane elementy wyposażenia.

Niektórzy ubezpieczyciele wymagają aby nieruchomość znajdowała się na prywatnej działce. W niektórych towarzystwach ubezpieczeń ochroną nie mogą być objęte domki znajdujące się na terenie pracowniczych lub rodzinnych ogródków działkowych. Część towarzystw ubezpieczeń oferuje ubezpieczenie domu letniskowego jako samodzielną polisę, a u niektórych ubezpieczycieli tego typu ochronę można wykupić tylko łącznie z ubezpieczeniem domu lub mieszkania.

Masz pytania? Czekamy!

63 280 52 65

Nasi specjaliści czekają

Skontaktuj się ubezpieczenia Turek
Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, do zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i do analizy naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Czytaj więcej
Ustawienia plików cookies
Akceptuje
Odrzucam
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i pliki cookies
Nazwa plikuAktywne

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ubezpieczenia-laszcz.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Roman Łaszcz - Firma Handlowa \"Iwona\" Głogowa 23, 62-710 Głogowa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wp@wp.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.
Zapisz ustawienia
Ustawienia plików cookies