Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Oferta firmy Ubezpieczenia Roman Łaszcz obejmuje różne rodzaje ubezpieczeń, które pozwolą naszym klientom poczuć się bezpiecznie na drogach. Podstawowy rodzaj polisy komunikacyjnej, to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Konieczność posiadania OC reguluje Ustawa dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ze zmianami.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych zapewnia pokrycie kosztów naprawy szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. Jest ono obowiązkowe nawet jeżeli pojazd nie jest użytkowany. Za brak opłaconego ubezpieczenia OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę finansową. Brak ważnej polisy, to także ryzyko, że w przypadku ewentualnej szkody, roszczenia poszkodowanych należy uregulować z własnych środków.

Ubezpieczenie wypadku Turek

Zakres ochrony ubezpieczeniowej u wszystkich ubezpieczycieli jest taki sam. Cenę OC pojazdów mechanicznych firmy ubezpieczeniowe ustalają samodzielnie. Naszym celem jest wyszukanie dla naszych klientów najkorzystniejszej cenowo oferty, w wiarygodnym towarzystwie ubezpieczeń. Porównujemy oferty wielu firm ubezpieczeniowych, aby przedstawić najlepszą. Gwarantujemy także zapewnienie profesjonalnej obsługi w trakcie przenoszenia OC do innej firmy, a także w trakcie likwidacji szkody.

Autocasco (AC)

W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz oferujemy kompleksowe zabezpieczenie zarówno dla tych, którzy potrzebują tylko podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak i dla tych, którzy oczekują szerokiego zakresu ochrony w przypadku kradzieży pojazdu, uszkodzenia mechanicznego oraz dodatkowego wyposażenia auta i ochrony zniżki po szkodzie.

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które gwarantuje szeroki zakres ochrony, obejmujący różne ryzyka. Daje możliwość wyboru zakresu zabezpieczenia, zależnie od indywidualnych potrzeb.

Autocasco daje zabezpieczenie przed stratami spowodowanymi z winy właściciela pojazdu lub innego, nieznanego sprawcy, a także przed kradzieżą. Ochroni pojazd w sytuacji uszkodzeń spowodowanych zderzeniami z innymi pojazdami, osobami lub zwierzętami. Zakres ochrony polisy AC obejmuje także utratę lub uszkodzenie pojazdu w przypadku zdarzeń losowych (powódź, zatopienie, pożar), ochronę w zakresie kradzieży pojazdu lub jego części oraz działania osób trzecich, np. zniszczenia, akty wandalizmu. AC gwarantuje ochronę w przypadku szkód, które powstały w wyniku zdarzeń od nas niezależnych lub gdy nie można ustalić sprawcy zdarzenia.

Ubezpieczenie AC samochodu

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zabezpieczającym kierowcę oraz pasażerów pojazdu. Chroni życie i zdrowie osób przebywających w pojeździe w trakcie zdarzenia. Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych zdarzeń związanych z ruchem ubezpieczonego pojazdu lub jego bieżącą obsługą. Obejmuje także zdarzenia powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas postoju pojazdu na trasie jazdy, przebywania w pojeździe podczas jego zatrzymania, pożaru lub wybuchu. Stanowi dodatkowe wsparcie finansowe dla poszkodowanych.

Ubezpieczenie NNW obejmuje uszczerbki na zdrowiu, uszkodzenia ciała, inwalidztwo i śmierć kierującego pojazdem lub pasażerów.

Assistance

Zakresu ochrony u ubezpieczycieli jest zależny od rodzaju umowy i wybranego wariantu. Na wysokość składki wpływ ma przede wszystkim suma ubezpieczenia. Kwota wypłaconego odszkodowania podczas zdarzenia zależy od wskazanej w polisie sumy oraz od procentowego uszczerbku na zdrowiu określonego przez lekarza orzecznika.

Ubezpieczenie assistance zakup Turek
Assistance Turek

W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz pomagamy klientom zabezpieczyć siebie i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, dobierając kompleksową ochronę na najwyższym poziomie, w korzystnej cenie. Wyszukując najlepszą dla klienta ofertę porównujemy propozycje poszczególnych firm ubezpieczeniowych, zakresy ochrony, możliwe wyłączenia oraz dostępne sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szyb

Kamień na drodze, nieprzewidziane warunki atmosferyczne, próba włamania, to tylko niektóre z możliwych przyczyn pęknięcia szyb. Należy mieć świadomość tego, że jazda z uszkodzoną szybą jest zagrożeniem dla poruszających się pojazdem, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.

Ubezpieczenie szyb samochodowych daje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w pojeździe, w przypadku ich pęknięcia lub uszkodzenia. Tego typu ubezpieczenie można dokupić do polisy OC lub AC. Polisa może obejmować wszystkie szyby w samochodzie. Posiadacz pojazdu w przypadku zdarzenia nie ponosi kosztów naprawy. Szyba jest naprawiana przez profesjonalny serwis, co dla ubezpieczonego oznacza oszczędność czasu i wygodę. Naprawa następuje w ramach sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają rozbudowany wachlarz usług w ramach ubezpieczenia szyb. W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz udzielamy naszym klientom wszelkich informacji na temat zakresu i ceny ubezpieczenia. Pomagamy także ustalić sumę ubezpieczenia, która będzie wystarczająca w przypadku powstania zdarzenia.

Masz pytania? Czekamy!

63 280 52 65

Nasi specjaliści czekają

Skontaktuj się ubezpieczenia Turek
Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, do zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i do analizy naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Czytaj więcej
Ustawienia plików cookies
Akceptuje
Odrzucam
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i pliki cookies
Nazwa plikuAktywne

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ubezpieczenia-laszcz.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Roman Łaszcz - Firma Handlowa \"Iwona\" Głogowa 23, 62-710 Głogowa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wp@wp.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.
Zapisz ustawienia
Ustawienia plików cookies