Ubezpieczenie na życie

W życiu zdarzają się sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Indywidualne ubezpieczenie na życie pozwala długoterminowo i skutecznie chronić siebie i bliskich przed takimi zdarzeniami. Różne warianty tego typu ubezpieczenia zapewnią bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonemu i bliskim w przypadku utraty życia, zdrowia lub utraty zdolności do pracy.

Świadczenie z ubezpieczenia na życie jest wypłacane nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wszystko zależy od wybranego zakresu ochrony. Ochroną mogą być też objęte nagłe zachorowania, choroby przewlekłe, utrata zdolności do pracy, inwalidztwo pobyt w szpitalu, koszty zakupu leków, rehabilitacji. W przypadku zachorowania polisa zabezpiecza finansowo osobę chorą, dzięki czemu może poświęcić się walce o powrót do zdrowia i w spokoju wrócić do zdrowia.

Choroba jest zarówno dla chorego, jak i dla bliskich wystarczająco stresującą sytuacją. Dzięki ubezpieczeniu nie trzeba w tej sytuacji dodatkowo martwić się o pieniądze. W przypadku śmierci kwota odszkodowania jest wypłacana osobom uposażonym, czyli tym które zostały wskazane podczas zakupu polisy, a w przypadku braku wskazania spadkobiercom.

Polisę na życie można rozszerzyć o ubezpieczenie dla małżonka, partnera lub dzieci. Bliscy mogą być ubezpieczeni m.in. od skutków chorób, pobytu w szpitalu i wypadków. Nie ma ograniczeń co do ilości posiadanych polis na życie.

 

Jeżeli ubezpieczony posiada kilka polis, w przypadku zajścia zdarzenia losowego, świadczenie zostanie wypłacone ze wszystkich.

Ubezpieczenie na życie raka
Ubezpieczenie członków rodziny życie

Analizując ofertę ubezpieczycieli należy wziąć pod uwagę swoje potrzeby w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i możliwości finansowe. Na wysokość składki wpływ ma przede wszystkim wiek osoby ubezpieczonej oraz zakres polisy. Warto porównać zakres, sumę ubezpieczenia i wyłączenia w różnych firmach ubezpieczeniowych.

W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz pomagamy klientom zadbać o to co najcenniejsze, czyli życie i zdrowie ludzkie. Zaproponujemy ubezpieczenia na życie, które zapewni Tobie i Twoim bliskim wystarczające zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Dzięki nam będziesz cieszyć się z posiadania polisy ubezpieczenia na życie, która zapewni Ci szeroki zakres ochrony za rozsądną cenę.

Ubezpieczenie od zachorowania na raka

Nowotwór, to przyczyna zgonów u osób w różnym wieku. Zachorowanie na chorobę nowotworową może dotknąć każdego. Towarzystwa ubezpieczeń oferują ubezpieczenia, które chronią w przypadku zachorowania na raka. Dzięki temu posiadacz polisy posiada środki na kosztowne leczenie.

Ubezpieczenie tego rodzaju oprócz pokrycia wydatków na leczenie w przypadku zachorowania na raka obejmuje swym zakresem koszty rehabilitacji, dodatkowych konsultacji medycznych u specjalistów, wizyt lekarza i pielęgniarki, pomocy psychologa oraz dofinansowanie do zakupu leków. Środki z polisy pomogą też sfinansować dojazdy do placówek medycznych i koszty noclegów w przypadku konieczności dojazdu na konsultacje medyczne w odległe miejsca.

Ubezpieczenie na raka Turek

Polisa od zachorowania na raka kosztuje znacznie mniej niż leczenie w przypadku zachorowania. Bardzo często opieka w publicznych placówkach ochrony zdrowia nie wystarcza. Chory sam płaci za drogie leczenie, a w przypadku zachorowania na raka najczęściej jest wyłączony z możliwości wykonywania zawodu i zarobkowania. Dzięki ubezpieczeniu chory otrzymuje wsparcie finansowe i może skupić się na leczeniu.

Ubezpieczenie do kredytu

Posiadanie ubezpieczenia kredytu jest często wymogiem formalnym. Jednak zakup ubezpieczenia kredytu, to przede wszystkim efekt odpowiedzialności za decyzje finansowe rodziny. Polisa zabezpiecza spłatę kredytu w razie różnych nieprzewidzianych okoliczności, które mogą uniemożliwić spłatę zobowiązań.

Posiadacz kredytu hipotecznego, który jest kredytem z długim okresem spłaty może ulec nieszczęśliwemu zdarzeniu, wypadkowi, może zachorować lub umrzeć. Ubezpieczenie jest dla tych, którzy chcą dać wsparcie finansowe i zabezpieczyć najbliższych przed koniecznością spłaty kredytu, w sytuacji utraty życia lub zdrowia.

Suma ubezpieczenia powinna umożliwić spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy, aby najbliższym nie pozostało zobowiązanie do spłaty. Dzięki temu masz pewność, że Ty i Twoi że bliscy poradzicie sobie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Ubezpieczenie kredytu w Turku

Posiadanie ubezpieczenia wskazane jest w przypadku dużych różnic w wysokości dochodów kredytobiorców. Jeżeli jeden z kredytobiorców zarabia znacznie mniej, nie będzie miał środków na spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy więcej zarabiającego.

W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz przygotujemy indywidualnie dobraną ofertę ubezpieczenia. Dokonamy analizy ofert towarzystw ubezpieczeniowych dostępnych na rynku. Pomożemy ustalić optymalny zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia oraz okres na jaki polisa ma być zawarta. Przeanalizujemy ewentualne wyłączenia oraz okresy karencji, porównamy cenę polisy i pomożemy wybrać polisę najbardziej dopasowaną do potrzeb.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewni ubezpieczonym bezpieczeństwo finansowe w razie przykrych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń. Nieszczęśliwy wypadek czy śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku mogą wydarzyć się wszędzie. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolnym ubezpieczeniem osobowym i gwarantuje całodobową ochronę na całym świecie.

Nieszczęśliwy wypadek powoduje konsekwencje dla życia i zdrowia. Ubezpieczenie NNW daje ochronę i zabezpieczenie finansowe w takiej sytuacji. W przypadku śmierci ubezpieczonego bliscy mogą otrzymać wsparcie finansowe. Posiadacz polisy NNW nabywa prawo do świadczenia jeżeli dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Swym zakresem może obejmować śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, przysposobienie inwalidy do nowej sytuacji życiowej, transport medyczny, wizytę i opiekę lekarza, pielęgniarki, psychologa. Do ubezpieczenia NNW można dokupić rożnego rodzaju świadczenia dodatkowe, jak zwrot kosztów operacji i świadczenie za pobyt w szpitalu. Pakiet ochrony można rozszerzyć o ubezpieczenie NNW dla dziecka, małżonka lub partnera.

Ubezpieczenie NNW Turek

Polisa może być zakupiona samodzielnie lub jako dodatek do innej polisy. Jest polisą nieobowiązkową, dlatego może różnić się zakresem. Zakres ubezpieczenia zależy od wieku ubezpieczonego, sumy ubezpieczenia i zakupionego wariantu ochrony. Podczas zakupu należy zwrócić uwagę aby było jak najmniej wyłączeń. Przykładowe wyłączenia, to np. pewne rodzaje aktywności podczas wykonywania których ubezpieczony nie jest chroniony. Ważna jest też suma ubezpieczenia od której zależy wysokość odszkodowania wypłacanego w razie wypadku.

W firmie Ubezpieczenia Roman Łaszcz przedstawimy różne warianty ubezpieczenia osobowego NNW, aby wybrać ten który najbardziej będzie odpowiadał Twoim wymaganiom. Porównamy oferty różnych ubezpieczycieli i pomożemy wybrać najkorzystniejszą opcję. Zaproponujemy wariant, w którym w razie nieszczęśliwego wypadku otrzymane odszkodowanie pozwoli pokryć Ci koszty leczenia, a w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku zabezpieczy Twoich bliskich.

Polisa posagowa dla dziecka

W trosce o przyszłość dzieci, zapewnienie im bezpieczeństwa finansowego oraz łatwiejszego startu w dorosłe życie, rodzice kupują dla dzieci polisy posagowe. Polisy posagowe w swym zakresie zawierają wypłacenie świadczenia w przypadku śmierci rodziców oraz zapewniają przekazanie dziecku określonej kwoty po osiągnięciu ustalonego w polisie wieku.

Polisa posagowa jest formą zabezpieczenia, która daje gwarancję, że niezależnie od okoliczności dziecko otrzyma pieniądze. Pozwala zgromadzić dla dziecka większą kwotę, której odkładanie nie będzie zbyt obciążające dla domowego budżetu. Kwotę można ustalić w zależności od możliwości finansowych rodziców.

Polisa posag dziecko

Regularnie wpłacane, ustalone w polisie kwoty, umożliwią zgromadzenie środków pieniężnych, które dziecko już jako osoba dorosła może dowolnie spożytkować. Po osiągnięciu ustalonego w polisie wieku pieniądze otrzymane z polisy może wykorzystać na dowolny cel.

O wykupieniu takiej polisy warto pomyśleć jak najwcześniej, najlepiej po urodzeniu dziecka. Dzięki temu nawet wpłacając niewielkie kwoty uda się zgromadzić dużą sumę. Środki odkładane systematycznie i długo, pozwalają w efekcie zebrać dla dziecka znaczącą kwotę.

Ważny jest sposób w jaki inwestowane są wpłacane środki. Inwestujący mają najczęściej do wyboru kilka profili inwestycyjnych.

Wybierając polisę posagową spośród ofert towarzystw ubezpieczeń należy porównać dodatkowe opcje, które mogą być dostępne w ramach polisy, jak możliwość przerwania jej opłacania w dowolnym momencie i możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania. Jest to ważne w sytuacji gdy nastąpi śmierć osoby opłacającej składki.

Masz pytania? Czekamy!

63 280 52 65

Nasi specjaliści czekają

Skontaktuj się ubezpieczenia Turek
Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, do zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i do analizy naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Czytaj więcej
Ustawienia plików cookies
Akceptuje
Odrzucam
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i pliki cookies
Nazwa plikuAktywne

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ubezpieczenia-laszcz.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Roman Łaszcz - Firma Handlowa \"Iwona\" Głogowa 23, 62-710 Głogowa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wp@wp.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.
Zapisz ustawienia
Ustawienia plików cookies